Những quy định mới về hóa đơn trong năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 15/07/2024 4 phút đọc

Về hóa đơn, mỗi năm thường có những quy định với về hóa đơn được ban hành. Vậy trong năm 2016, có những quy định mới gì về hóa đơn, áp dụng những văn bản nào trong lĩnh vực hóa đơn? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số quy định mới về hóa đơn trong năm 2016

Những quy định mới về hóa đơn trong năm 2016
Những quy định mới về hóa đơn trong năm 2016

Quy định mới về hóa đơn

Đầu năm năm 2016, hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào về hóa đơn được ban hành. Nên những quy định về hóa đơn các bạn có thể tham khảo các văn bản sau đây để áp dụng cho đúng:

- Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

- Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: phần mềm kế toán hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, quy định về hóa đơn đỏ, quy định về hóa đơn tự in, quy định hóa đơn bán lẻ, quy định hóa đơn chứng từ, quy định viết hóa đơn

tvpl

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo