Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 05/01/2016 6 phút đọc

Mức giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân trong năm 2016 có những quy định mới gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số quy định về mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập các nhân năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
Mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Khoản 4 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định như sau:

- Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

- Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

- Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

- Từ ngày 01/7/2013 (ngày Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 có hiệu lực) đến nay chưa có sự điều chỉnh nào về mức giảm trừ gia cảnh. Như vậy, trong năm 2016 này tiếp tục áp dụng mức giảm trừ gia cảnh nêu trên.

- Cần lưu ý là các khoản giảm trừ đối với người phụ thuộc sẽ được tạm tính kể từ khi đăng ký người phụ thuộc.

- Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Riêng đối với người phụ thuộc là “các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng” thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2012, mẫu giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2011, thủ tục giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2012, biểu mẫu giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân 2014, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2015, giảm trừ gia cảnh 2013

tvpl

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chính sách kế toán và kiểm toán có hiệu lực từ tháng 1/2016

Chính sách kế toán và kiểm toán có hiệu lực từ tháng 1/2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo