Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Việc áp dụng những quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số được quy định rõ ràng tại Thông tư 06/2015/TT-BTTTT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số nhằm tăng cường tính an toàn, bảo mật của chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số

Tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số

- Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số theo Thông tư Thông tư 06/2015/TT-BTTTT được quy định áp dụng với những tổ chức:
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số;
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy công nhận.
- Các tiêu chuẩn mới bắt buộc áp dụng với chữ ký số từ ngày 15 tháng 09 năm 2015
 • Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM và thẻ mật mã;
 • Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số;
 • Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu;
 • Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số;
 • Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số;
 • Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số;
 • Tiêu chuẩn dịch vụ cấp dấu thời gian.
- Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư 06/2015/TT-BTTTT phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước. - Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì định kỳ rà soát, cập nhật Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư 06/2015/TT-BTTTT - Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng các tiêu chuẩn thuộc Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định tại Điều 1 của Thông tư 06/2015/TT-BTTTT  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo