Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 5 phút đọc

Những thông tin mới nhất về BHXH. Kể từ đầu năm 2016 sẽ có một số quy định điều chỉnh về luật BHXH áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp. Thêm vào đó sẽ có những hạng mục mới được cộng vào bảng lương để tính mức đóng BHXH cho người lao động.

Những thông tin mới nhất về BHXH năm 2016

Những thông tin mới nhất về BHXH

Thông tư hướng dẫn cụ thể sẽ được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành trong 5 ngày cuối cùng của tháng 12 năm nay.

Trong tháng 12/2015 Bộ đã ban hành Thông tư hướng Nghị định 115/2015 về dẫn thi hành luật BHXH. Trong đó, thông tư sẽ hướng dẫn cụ thể về các khoản tính vào lương để làm căn cứ tính đóng BHXH. Theo đó những khoản phụ cấp lương tính đóng BHXH năm 2016-2017 là tiền lương và phụ cấp lương quy định tại Điểm a, khoản 2, điều 4, Thông tư 47/2015 đã được Bộ LĐ-TB&XH ban hành tháng 11 năm 2015.

Ngoài những quy định trên thì từ năm 2018, tiền lương tính BHXH sẽ được cộng thêm những khoản bổ sung quy định ở Điểm a, khoản 3, điều 4, Thông tư 47. “Tất cả những khoản dùng tính đóng BHXH đều đã được xác định trước số tiền, không quá biến động từng tháng. Nhằm giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động và cơ quan bảo hiểm trong việc tổ chức thực hiện thu, đóng và quản lý BHXH

Những khoản sẽ không được cộng vào lương để tính BHXH gồm tiền thưởng, tiền ăn giữa ca, hỗ trợ đi lại, điện thoại, nhà ở, nuôi con nhỏ…“Việc ngăn chặn doanh nghiệp tìm cách “lách” các khoản tính đóng bảo hiểm sẽ phụ thuộc vào công tác thanh tra. Đặc biệt, từ năm 2016, BHXH Việt Nam sẽ có thêm nhiệm vụ thanh tra việc đóng bảo hiểm”

Theo Thông tư 47/2015 ngày 16/11/2015 của Bộ LĐ-TB&XH quy định các khoản phụ cấp lương được 2 bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt; mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Từ năm 2018, ngoài những khoản trên, tiền lương tính BHXH sẽ được cộng thêm những khoản bổ sung quy định ở Điểm a, khoản 3, điều 4, Thông tư 47, cụ thể: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Nếu thông tư hướng dẫn về cách tính đóng BHXH từ năm 2016 không kịp ban hành để có hiệu lực ngay trong tháng 1 năm sau, việc thu BHXH theo cách tính mới vẫn được thực hiện. “Tuy nhiên, cơ sở thu sẽ là tạm tính, khi nào thông tư có hiệu lực sẽ tính lại. Nếu doanh nghiệp nộp thiếu sẽ thu thêm, doanh nghiệp nộp thừa sẽ trừ vào khoản thu tháng tiếp theo”

Mời các bạn xem thêm một số bài viết:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo