Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất trong đó người nộp thuế thực hiện theo các bước như sau:

Sau đây hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực
Hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực
Bước 1: Thực hiệu đăng ký tham gia hệ thống (Cần thực hiện một (1) lẩn duy nhất trước khi sử dụng cho các doanh nghiệp chưa đăng ký)

Cắm chữ ký số có mà số thuế của doanh nghiệp (chứng thư số phải còn hạn sử dụng) vào máy tính sử dụng để thực hiện đăng ký. Mời các bạn xem: Hướng dẫn kiểm tra thời hạn chữ ký số.

Tiếp đến: Vào trang ứng dụng VANP bằng đường link sau: https://laphoadon.gdt.gov.vn/van-portal/login ==> Tại màn hình đãng nhập, chọn vào dòng chữ "Chưa có tài khoản" như hình bên dưới.

Hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực

==> Và Thực hiện đăng ký tham gia hệ thống theo các bước hướng dẫn của chương trình.

Mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn đăng ký tài khoản lập hóa đơn

Bước 2: Doanh nghiệp nhận email thông báo (Qua Email đã đăng ký)

  • Doanh nghiệp nhận email thòng báo về việc có được cơ quan thuế chấp nhận cho phép doanh nghiệp tham gia hệ thống hay không:
  • Trường họp nhận được email chấp nhận của cơ quan thuế, Doanh nghiệp được nhận tài khoản đăng nhập sử dụng hệ thống. Thực hiện các bước tiếp theo trên sơ đồ.
  • Trường hợp nhận được Email từ chối của cơ quan thuế, doanh nghiệp xem lý do từ chối trong email.

** Để thực hiện các bước tiếp theo, vào hệ thống theo đường link tại bước 1, thực hiện đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu trong email của cơ quan thuế tại Bước 2 để thực hiện phân quyền sử dụng và thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

  • Là đăng ký với cơ quan thuế mẫu hóa đơn. ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn số sử dụng cho hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp được sử dụng NGAY đăng ký phát hành này để lập hóa đơn.
  • Menu trẻn ứng dụng:

Hướng dẫn phát hành hóa điện tử có mã xác thực

  • Các bước thực hiện:

Vào chức năng theo menu —> cắm chữ ký số đà đăng ký sử dụng với cơ quan thuế vào máy tính —> nhập các thông tin cần thiết để đăng ký. sau đó chọn nút "Lưu". Thông tin cần đăng ký bao gồm:

- Loại hóa đơn: Mẫu số; ký hiệu: Ngày bắt đầu sử dụng: Sử dụng trên hệ thống (chọn VANP): Từ số: Đến số. Trên đây, Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ xong hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất. Mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số

Những tiêu chuẩn mới nhất áp dụng với chữ ký số

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo