Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 3 phút đọc

Khi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế và phát sinh nghĩa vụ thuế cho chi nhánh thì có phải đăng ký nộp thuế điện tử. Doanh nghiệp là chi nhánh có cần phải tham gia nộp thuế điện tử? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Chi nhánh có phải tham gia nộp thuế điện tử

Nếu Công ty mẹ đã nộp thay các Chi nhánh về các khoản thuế mà Chi nhánh phải nộp thì không bắt các Chi nhánh hoặc công ty con đăng ký NTĐT nữa

Tuy nhiên cần phân biệt 2 tình huống như sau:

- Công ty mẹ nộp thuế thay cho công ty con hoặc chi nhánh một món nào đó thì CQT có thể tự tra cứu trên hệ thống, không cần yêu cầu DN in ra chứng minh. Nếu đơn vị nào yêu cầu thì Ngân hàng gửi danh sách cụ thể về Tổng cục để nhắc nhở Cục Thuế/Chi cục Thuế thực hiện đúng.

- Trong trường hợp nếu Chi nhánh hoặc Công ty con ngoài những khoản Công ty mẹ đã nộp thay mà còn các khoản khác phải tự nộp thì việc cơ quan Thuế đề nghị Chi nhánh hoặc Công ty con tham gia NTĐT.

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo