Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/09/2015 8 phút đọc

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì gồm những thành phần nào ? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Người tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNĐối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội

1.1 Kê khai và nộp hồ sơ:

Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN kê khai lập hồ sơ theo quy định tại Văn bản này, nộp hồ sơ như sau
 • Các trường họp cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH:
  • Người đang làm việc nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị nơi đang làm việc.
  • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH
 • Tham gia lần đầu, điều chỉnh thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng: nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc
 • Người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng hoặc truy nộp BHXH sau khi về nước nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Néu truy nộp thông qua đơn vị thì nộp cho đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
1.2 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:
 • Hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng theo phương thức đóng của đơn vị, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động theo mức quy định để chuyển đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
 • Người lao động có thời hạn ở nước ngoài đóng thông qua đơn vị: đơn vị thu tiền đóng BHXH của người lao động để nộp cho cơ quan BHXH theo phương thức đống đã đăng ký. Trường hợp truy đóng sau khi về nước thì người lao động nộp tiền cho cơ quan BHXH hoặc đơn vị nơi nhận hồ sơ truy đóng.
 • Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm, nếu còn thiếu tối đa không quá 6 tháng (kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng theo quy định tại Điểm c Mục 5 Phần D Thồng tư số Ữ3/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thân nhân người lao động lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mau TR1-TS), kèm theo sổ BHXH của người lao động, để đóng tiền tại BHXH huyện nơi cư trú cho số tháng còn thiếu để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (thực hiện hết 2015).
1.3 Nhận kết quả:
 • Người lao động nhận sổ BHXH, thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp khi đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.
 • Hằng năm, nhận thông tin xác nhận về việc đóng BHXH do cơ quan BHXH cung cấp thông qua cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc thông qua đơn vị nơi làm việc.
 • Người tham gia BHXH tự nguyện
  • Kê khai và nộp hồ sơ:

2. Người tham gia BHXH tự nguyện

2.1 Kê khai và nộp hồ sơ theo quy định tại Văn bản này nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH huyện

Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai hồ sơ theo quyyđịnh tại Văn bản này nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH huyện

2.2 Đóng tiền:

Người tham gia nộp tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH (trong trường hợp đăng ký tham gia lần đầu tại BHXH huyện) theo phương thức đăng ký.

2.3 Nhận kết quả:
 • Nhận sổ BHXH do cơ quan BHXH cấp.
 • Nhận thông tin xác nhận thời gian đóng BHXH hàng năm do cơ quan BHXH cung cấp thông qua cổng thông tin của BHXH Việt Nam hoặc tại Đại lý thu.
3. Người tham gia BHYT 3.1 Kê khai hồ sơ theo quy định tại Văn bản này và nộp hồ sơ như sau:
 • Người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng BHYT: khi thay đổi thông tin, nộp hồ sơ cho ƯBND xã hoặc cơ quan BHXH.
 • Người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ cho ƯBND xã.
  • Người đã hiến bộ phận cơ thể người: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH
 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: nộp hồ sơ cho Đại lý thu, hoặc cơ quan BHXH huyện.
Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường.

3.2 Đóng tiền: Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện.

3.3 Nhận kết quả: Người tham gia BHYT nhận thẻ BHYT từ UBND xã, Đại lý thu hoặc từ cơ quan BHXH nơi thu tiền của người tham gia.

Mời các bạn xem chi tiết thêm
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo