Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 5 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã phải lập mẫu DK02 để tổng hợp những người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Vậy cách lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn thực hiện lập mẫu DK02?

huong-dan-lap-mau-dk02-theo-quyet-dinh-959-qd-bhxh

  • Mục đích lập mẫu DK02: Thống kê số người đang tham gia BHYT theo từng loại đối tượng trên địa bàn xã theo từng thôn (bản, tổ dân phố).
  • Trách nhiệm lập mẫu DK02: UBND xã, phường, thị trấn.
  • Thời gian lập mẫu DK02: Chậm nhất tháng 12/2015 thực hiện xong; từ năm 2016, vào ngày cuối cùng của tháng nếu có phát sinh tăng, giảm thì lập bổ sung.
  • Căn cứ lập mẫu DK02: Danh sách kê khai hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01).
  • Phương pháp lập mẫu DK02:

* Phần thông tin chung:

- Đối tượng tham gia: ghi từng loại đối tượng tham gia BHYT

Ví dụ: hưu trí ghi “HT”, trẻ em dưới 6 tuổi ghi “TE”, cận nghèo ghi “CN”, học sinh ghi “HS”, sinh viên ghi “SV”, người tham gia BHYT theo hộ gia đình ghi “GD”.....

* Chỉ tiêu theo cột:

- Cột A: Ghi số thứ tự từ 1 đến hết người đang tham gia BHYT theo từng thôn (bản, tổ dân phố).

- Cột B: Ghi đầy đủ họ và tên của từng người đang tham gia BHYT.

- Cột 1: Ghi số thẻ BHYT của người tham gia; người chỉ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện chưa tham gia BHYT thì ghi số sổ BHXH; nếu chưa có thì để trống.

- Cột 2: Ghi ngày, tháng, năm sinh, như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ căn cước.

- Cột 3: Ghi giới tính của các thành viên trong hộ (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu'là nữ thì ghi từ “nữ”).

- Cột 4: Ghi rõ tên xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh, thành phố đã cấp giấy khai sinh lần đầu.

Trường hợp chưa được cấp giấy khai sinh thì ghi nguyên quán (trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tên địa danh tại thời điểm kê khai).

- Cột 5: Ghi rõ lý do tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT đối với các trường hợp lập bổ sung.

* Chỉ tiêu theo hàng ngang:

- Thôn (bản, tổ dân phố...): ghi cụ thể tên thôn (bản, tổ dân phố...).

Lưu ý: Từ năm 2016, vào ngày cuối cùng của tháng nếu có biến động tăng (ví dụ: TE mới sinh được cấp thẻ BHYT, người đang tham gia BHYT nhập hộ khẩu...), giảm (ví dụ: chết, cắt hộ khẩu...) người tham gia BHYT thì ghi bổ sung danh sách theo thứ tự tăng ghi trước, giảm ghi sau tương ứng với từng thôn (bản, tổ dân phố).

  • Sau khi hoàn tất việc kê khai, người lập biểu, UBND xã, phường, thị trấn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo