Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Khi các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì lập mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì UBND phường, xã phải lập bảng kê khai danh sách những người đang tham gia bảo hiểm y tế để nộp lên cơ quan bảo hiểm theo mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã phải thống kê số người đang tham gia BHYT theo từng loại đối tượng trên địa bàn xã theo từng thôn, bản, tổ dân phố. Vào ngày cuối cùng của tháng nếu có tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế thì đơn vị phải lập bổ sung danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Ủy ban nhân dân xã sẽ căn cứ vào Danh sách kê khai hộ gia đình tham gia BHYT mẫu DK01 để tổng hợp và lập mẫu DK02. Vậy mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015.

mau-dk02-danh-sach-ke-khai-nguoi-dang-tham-gia-bhyt
Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT
Tải tờ khai mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo