Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 3 phút đọc

Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. Người lao động khi đóng bảo hiểm cần phải biết được đơn vị, doanh nghiệp mình có đóng và nộp bảo hiểm đầy đủ cho mình không. Do đó đơn vị bảo hiểm phải lập Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN để thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được biết.

Hàng năm, cơ quan bảo hiểm căn cứ vào danh sách tham gia và kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN để lập Mẫu C13-TS gửi cho đơn vị tham gia bảo hiểm để thông báo tình hình đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đơn vị đóng bảo hiểm nhận thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp để niêm yết công khai tại đơn vị. Như vậy người lao động sẽ biết được thông tin đóng bảo hiểm của mình có đúng và đầy đủ không tránh tình trạng doanh nghiệp và đơn vị có trừ tiền bảo hiểm nhưng chưa đóng đủ bảo hiểm cho mình.

Vậy mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn.

Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN
Tải Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN tại đây.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo