Home » Bài đăng » Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện truy thu bảo hiểm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

1.1 Thành phần hồ sơ:Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội

 • Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mầu TK1-TS).
 • Đơn vị:
  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mầu D02-TS);
  • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (Phụ lục 02).
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Điều 7

 • Trường hợp người lao động truy nộp thông qua đơn vị nơi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: hồ sơ tương tự Khoản 1 Điều này.
 • Trường hợp người lao động tự đăng ký truy nộp tại cơ quan BHXH:

Hồ sơ của người lao động gồm:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (MỄuTKl-TS);
 • HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động (bản chính hoặc bản sao có chứng

3. Các trường hợp truy thu theo quy định của Chính phủ: BHXH Việt Nam hướng dẫn trong từng trường hợp cụ thể.

Mời các bạn xem chi tiết thêm

Tiếp theo

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại …