Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 3 phút đọc

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT. Đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội phải nộp mẫu D02-TS để gửi cơ quan bảo hiểm danh sách những người tham gia bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm căn cứ vào danh sách mà đơn vị tham gia bảo hiểm chuyển đến để tổng hợp số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị lập và tiền đóng phát sinh của từng lao động theo kê khai của đơn vị. Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT được cơ quan bảo hiểm lập khi có phát sinh.

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT giúp cơ quan bảo hiểm có thể theo dõi số người đóng bảo hiểm của từng đơn vị, số tiền phát sinh của đơn vị. Từ Mẫu D02a-TS giúp cơ quan bảo hiểm sẽ tổng hợp được Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu C12-TS để gửi cho doanh nghiệp, đơn vị.

Vậy mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn?

Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
Tải Mẫu D02a-TS Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT tại đây.
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu C13-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo