Home » Bài đăng » Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXHHồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

1.1 hành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (MầuTKl-TS);
 • Sổ BHXH đã cấp.

1.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (MauTKl-TS);
 • SỔ BHXH
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

2.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch

3.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mau TK1-TS);
 • SỔ BHXH;
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03).

3.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT

4.1 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mầu TK1-TS);
 • Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
 • Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường họp thay đổi thông tin).

4.2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mời các bạn xem chi tiết thêm

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …