Một số lưu ý khi chuyển đổi phương pháp kê khai thuế

haivtca Tác giả haivtca 10/04/2015 5 phút đọc

Một số lưu ý khi chuyển đổi phương pháp kê khai thuế.

Các doanh nghiệp thường hay lúng túng với số thuế kê khai khấu từ khi thay đổi phương pháp kế khai thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn nghiệp vụ này:

1. Khi doanh nghiệp chuyển từ kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp sang kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Căn cứ theo quy định trên cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ:

- Được khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ kỳ đầu tiên kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

- Những hóa đơn GTGT phát sinh trước ngày chuyển sang phương pháp khấu trừ thì được tính vào giá vốn hàng mua vào trong kỳ mà không được kê khai khấu trừ thuế.

2. Khi doanh nghiệp chuyển từ kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ sang kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được tính số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế mà chưa khấu trừ hết vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư này và theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Căn cứ theo quy định trên, khi cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, chuyển sang nộp thuế theo phương pháp trực tiếp: Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong thời gian nộp thuế theo phương pháp khấu trừ mà chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế, hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ TÀI LIỆU ÁP DỤNG 1/7/2015 TẠI DN

CHẾ ĐỘ LƯU GIỮ TÀI LIỆU ÁP DỤNG 1/7/2015 TẠI DN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo