Tọa đàm giải pháp phát triển Đại lý thuế ở Hà Nội

haivtca Tác giả haivtca 14/04/2015 2 phút đọc
Ngày 05/08/2014, Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chihs trong lĩnh vực thuế, hải quả trong đó chỉ đạo đẩy mạnh phát triển Đại lý thuế và Đại lý hải quan. Cùng với đó, Bộ tài chinh ban hành Quyết định số 420/QĐ-BTC ngày 03/03/2014 đã phê duyệt Kế hoạch phát triển Đại lý thuế đến năm 2020. Để triển khai đánh giá tình hình hoạt động của Đại lý thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó để có kế hoạch phát triển hệ thống Đại lý thế và để ra đẩy mạnh sự phát triển của Đại lý thuế. Cục thuế Tp.Hà Nội tổ chức hội nghị: "Tọa đàm giải pháp triển Đại lý thuế ở Hà Nội" Kết quả sẽ ra sao? Có những điểm mới hay bước tiến gì về kế hoạch phát triển Đại lý thuế, Đại lý thuế Công Minh xin được cập nhật bạn đọc kịp thời nhất.  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thông qua các đại lý thuế

Doanh nghiệp sẽ nộp thuế thông qua các đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo