Home » Tin tức » Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Để có thể hoàn thành chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, người nộp thể cần phải hoàn thành phuc lục trước khi kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh trên mẫu 01-5/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu cách kê khai trên phụ lục như sau:

Tải mẫu Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Cách kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Cách kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh
Cách kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh

Ngoài các thông tin về người nộp thuế từ số chỉ tiêu 01 –  05, Người nộp thuế cần điền các chỉ tiêu sau:

Cột (2) –  Số chứng từ nộp thuế

Cột (3) –  Ngày nộp thuế trên chứng từ nộp

Cột (4) –  Nơi nộp

Cột (5) – Chọn trong danh mục cơ quan thuế quản lý

Cột (6) – Nhập số tiền đã nộp

Sau đó, tổng số tiền thuế đã nộp ở cột số 6 sẽ được dưa lên chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT.

 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …