Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 6 phút đọc

Đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, khi thực hiện kê khai thuế GTGT của Doanh nghiệp thì cần thực hiện thêm bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu biểu 01-7/GTGT theo thông tư 156 cho tất cả bạn đọc Tải Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)

[01] Kỳ tính thuế: tháng........ năm ....... hoặc quý .....năm.... [02] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [03] Mã số thuế [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại xe Đơn vị tính Tổng số lượng xe bán ra cho người tiêu dùng và số lượng xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A Xe ôtô        
1 ...        
... ...        
  Tổng cộng        
B Xe hai bánh gắn máy        
1 ...        
... ...        
  Tổng cộng        
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:…………………….. Chứng chỉ hành nghề số:...........
..., ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
___________________________ Ghi chú: - Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Cơ sở kinh doanh lập và gửi đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cách ghi: - Cột (2): Ghi rõ tên xe, chủng loại xe, đời xe, năm sản xuất bán ra trong tháng. - Cột (4): Ghi số lượng xe bán tới người tiêu dùng và số xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng. - Cột (5): Ghi giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) của những xe bán tới người tiêu dùng và xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng. Mởi các xem thêm bài viết: Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo