Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/09/2013 2 phút đọc

Theo thông tư 156 Trường hợp các doanh nghiệp có nhiều cơ sở tại các cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng vẫn kê khai cho các cơ sở tại trụ sở chính thì người nộp thuế phải thực hiện phân bổ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán như sau: Mẫu Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính
Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính
Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo