Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

haivtca Tác giả haivtca 09/09/2015 2 phút đọc

Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT là mẫu cho các Ủy ban nhân dân các xã kê khai những người trong các hộ gia đình chưa tham gia BHYT khi hộ gia đình nộp mẫu DK01 cho UBND. Ủy ban nhân dân xã sẽ nộp mẫu DK 02 danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 cho cơ quan bảo hiểm xã hội để cơ quan bảo hiểm theo dõi, kiểm tra.   Ủy ban nhân dân xã phải thống kê số người chưa tham gia BHYT theo từng thôn, bản, tổ dân phố. Vào ngày cuối cùng của tháng nếu có phát sinh tăng giảm người chưa tham gia bảo hiểm y tế thì UBND phải lập mẫu DK03 danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn biểu Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT

mau-dk03-danh-sach-ke-khai-nguoi-chua-tham-gia-bhyt
Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT
Tải Mẫu DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT tại đây  

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo