Home » Bài đăng » Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT. Đối với hộ gia đình nếu có sự tăng giảm người tham gia BHYT thì lập mẫu DK02 nhưng những đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng thì Ủy ban nhân dân xã lập mẫu DK05 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH để tổng hợp thông tin của những người tăng hoặc giảm tham gia bảo hiểm y tế gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội.

Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào danh sách phê duyệt của cơ quan quản lý đối tượng để lập mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT tổng hợp thông tin của người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước đóng để làm căn cứ thu, nộp tiền và cấp thẻ BHYT theo quy định. Ủy ban nhân dân xã lập mẫu biểu này khi có phát sinh tăng hoặc giảm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Vậy biểu mẫu này như thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn?

mau-dk05-danh-sach-tang-giam-nguoi-tham-gia-bhyt

Tải mẫu DK05 Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT tại đây

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233