Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 6 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC kèm Phụ lục 04-1/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Untitled111 + Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau + Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu tự tính: + Chỉ tiêu [21] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 1 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa + Chỉ tiêu [22] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 2 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa + Chỉ tiêu [24] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 3 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa + Chỉ tiêu [26] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 4 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa + Chỉ tiêu [28] được tổng hợp từ Tổng cột (6) dòng 5 trên bảng kê 04- 1/GTGT, cho sửa + Chỉ tiêu [23]= [22] * 1% + Chỉ tiêu [25] = [24] * 5% + Chỉ tiêu [27] = [26] * 3% + Chỉ tiêu [29] =[28] * 2% + Chỉ tiêu [30] = [22] + [24] + [26] + [28] + Chỉ tiêu [31] = [23] + [25] + [27] + [29] + Chỉ tiêu [32]= [21] + [30] + Chỉ tiêu [33] = [31] Mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung Untitled206– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS”.
Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Untitled208– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [23], [25], [27], [29] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Từ khóa: Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT, hướng dẫn lập mẫu số 04/GTGT Mời các bạn xẻm tiếp:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo