Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKk

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK
Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK
– Các chỉ tiêu cần nhập + STT: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 10 ký tự + Chỉ tiêu: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 200 ký tự + Mã số thuế: Cho phép nhập kiểu text, tối đa 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST + CQT địa phương nơi phát sinh hoạt động sản xuất thủy điện: UD hỗ trợ chọn cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục trong danh mụcỨng dụng hỗ trợ tự động tăng + Tỷ lệ phân bổ (%): cho phép NSD tự nhập dạng xx,xx + Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Nhập kiểu số không âm, mặc định là 0. Kiểm tra: Trên cùng 1 dòng dữ liệu các cột thì bắt buộc nhập cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”, nếu khác thì cảnh báo đỏ + Dòng Tổng cộng cột “Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp”: Cho phép NSD tự nhập dạng số, không âm Từ khóa: Cách lập phụ lục số 02-1/TĐ-TNDN, hướng dẫn lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN: Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương theo phần mềm HTKK mới nhất hiện nay Mời các bạn xem thêm:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo