Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 12/07/2024 7 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC theo phần mềm HTKK mới nhất.

Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau. Untitled4 + Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau + Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư mẫu 02/GTGT.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu tự nhập: + Các chỉ tiêu [21a], [24], [25] , [26], [27], [28a], [30a], [30], [31] kiểu số, không âm. + Kiểm tra [30] phải nhỏ hơn hoặc bằng ([29] – [30a]) + Kiểm tra [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng [29] + Kiểm tra [28a] <= [21] + [21a]+ [28] + Kiểm tra chỉ tiêu [28a] <= [28] – Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính toán: + Chỉ tiêu [21]: tự động chuyển từ chì tiêu [32] kỳ trước sang, cho phép sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng và vẫn cho in tờ khai. + Chỉ tiêu [22]: Bằng tổng cột (6) dòng 3 trên các phụ lục 01_2/GTGT + Chỉ tiêu [23]: Bằng tổng cột (7) dòng 3 trên các phụ lục 01_2/GTGT + Chỉ tiêu [28] = [23] + [25] – [27] + Chỉ tiêu [29] = [21] + [21a] + [28] – [28a] + Chỉ tiêu [32]= [29] – [30a] – [30] – [31] Mời các bạn xem tiếp: Cách lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” , ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung: Untitled100– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [21], [21a], [23], [28a], [30], [30a], [31]. cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu số 02/GTGT, Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư Trên đây là một vài chia sẻ về hướng dẫn lập mẫu tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT Mời các bạn xem thêm;
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo