Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 4 phút đọc

Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ cách lập phụ lục 04-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

+ Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng Hóa đơn, chứng từ biên lai nộp thuế:

+ Cột (2) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 ký tự

+ Cột (3) – Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập, kiểm tra đúng theo định dạng dd/mm/yyyy và phải nằm trong kỳ tính thuế. Nếu ngày tháng năm phát hành không nằm trong kỳ tính thuế thì ứng dụng hỗ trợ đưa ra cảnh báo đỏ “Ngày tháng năm lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế”.

+ Cột (4) -Tên người mua: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự.

+ Cột (5) -MST người mua: Cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự và kiểm tra cấu trúc, cho phép null.

+ Cột (6) – Doanh thu: Cho phép NSD nhập số âm, mặc định là 0

+ Cột (7) – Ghi chú: Cho phép NSD nhập kiểu text, cho phép Null

+ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra(*) = Tổng cộng cột (6) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4 + Tổng dòng 5).

+ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT(**) = Tổng cộng cột (6) của dòng 1

+ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra áp dụng tỷ lệ thuế/doanh thu (***) = Tổng cột (6) của (Tổng dòng 2 + Tổng dòng 3 + Tổng dòng 4 + Tổng dòng 5)

Từ khóa: Hướng dẫn lập phụ lục 04-1/GTGT, hướng dẫn lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Trên đây là những gì mà Đại lý thuếCông Minh vừa chia sẻ về cách lập phụ lục 04-1/gtgt: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mới nhất hiện nay.

Mời các bạn xem tiếp:

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo