Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 10 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mẫu 01A/TNDN theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và hiệu lực theo Thông tư 151/2014/TTBTC mới nhất.

Cách lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” chọn “Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị. Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế bạn cần lựa chọn các thông tin đầu vào như kỳ tính thuế, trạng thái tờ khai, ngành nghề kinh doanh, phụ lục tương tự như tờ 01/GTGT.Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN Untitled23– Ứng dụng thực hiện hết hiệu lực của tờ khai có kỳ tính thuế từ Quý 4/2014 trở đi.

A.Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
 Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
– Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập + Check vào ô nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này. + Check vào ô nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng này. + Chỉ tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [30], [31], [32], [33], [33a], [35a], [35b], [37c]: NSD tự nhập dạng số, không âm Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.4 66/294 + Chỉ tiêu [32a] cho phép NSD tự nhập, dạng xx%. Thêm ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”, nếu NSD chọn ô check này thì ứng dụng sẽ đưa ra thông báo “ Các chỉ tiêu liên quan đến mức thuế suất ưu đãi [32a], [34] sẽ bị xóa bằng 0. Bạn có đồng ý không?” Nếu NSD chọn “Có” thì ứng dụng sẽ đặt lại giá trị hai chỉ tiêu này bằng 0 và cho phép NSD nhập nhiều mức thuế suất tại chỉ tiêu [32a], nếu ngược lại thì ứng dụng sẽ quay về màn hình nhập tờ khai ban đầu. + Chỉ tiêu [35]: tự nhập, kiểm tra điều kiện [35] > = [35a] + [35b] + Chỉ tiêu [37]: Chọn ô check. + Chỉ tiêu [37a]: chọn trong danh mục gồm các lý do sau:
  • Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động
  • Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuê mua) nhà ở
  • Lý do khác
+ Chỉ tiêu [37b]: Nhập kiểu date – Chi tiết các chỉ tiêu tính toán + Chỉ tiêu [23] = [21] – [22] + Chỉ tiêu [26]= [23] + [24] – [25] + Chỉ tiêu [29] = [26] – [27] – [28], nếu âm thì [29] = 0. + Chỉ tiêu [34] = ([30] * 20%) + ([31] * 22%) + ([32] * [32a] + [33] * [33a]) + Chỉ tiêu [36] = [34] – [35], nếu âm thì [36] = 0 + Chỉ tiêu [37d] = [36] – [37c], cho phép sửa – Chi tiết các điều kiện kiểm tra/ công thức + Nếu [26] – [27] < 0 thì không cho nhập chỉ tiêu [28] + Nếu [26] <0 thì không cho nhập các chỉ tiêu từ [28] đến [36] + Nếu chỉ tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32],[34], [35], [35a], [35b], [36] tự động thiết lập = 0 và không cho phép sửa. + Kiểm tra điều kiện: [29] = [30] + [31] + [32] + [33], nếu khác thì cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [29] phải bằng (chỉ tiêu [30] + chỉ tiêu [31] + chỉ tiêu [32] + Chỉ tiêu [33])” + Nếu [29] > 0 thì kiểm tra [35] < [34]. Nếu sai có cảnh báo “Số thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [35] phải nhỏ hơn hoặc bằng số thuế TNDN phát sinh trong kỳ”. + Nếu tích vào ô check “Được hưởng nhiều mức ưu đãi”
  • Đặt lại giá trị của chỉ tiêu [32a], [34] là 0
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [32a] với nhiều thuế suất ưu đãi, được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.4 67/294
  • Cho phép nhập chỉ tiêu [34]
+ Kiểm tra chỉ tiêu [37b] phải lớn hơn hạn nộp của tờ khai, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Thời hạn được gia hạn phải lớn hơn hạn nộp tờ khai” + Kiểm tra Chỉ tiêu [37c] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ” + Kiểm tra Chỉ tiêu [37d] <= [36], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo vàng “ Số thuế TNDN không được gia hạn không được lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ” Mời các bạn xem tiếp: Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất Mời các bạn xem tiếp: Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

B.Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung Untitled27– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:
 Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
– Ứng dụng sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh (Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu, nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1). NNT sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó ứng dụng sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS.
 Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK
– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [34] , [35], cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN, Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN tạm tính Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất hiện nay. Để xem lại tờ khai thuế các bạn sử dụng phần mềm iTaxViewer mới nhất tại đây nhé! Mời các bạn xem tiếp
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 04/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo