Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu cần nhập + Chỉ tiêu [06]: Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai: Lấy từ chỉ tiêu [36] trên tờ khai, không cho sửa + STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng + Chỉ tiêu (8) – Tên doanh nghiệp: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự + Chỉ tiêu (9) – Mã số thuế: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST + Chỉ tiêu (10) – Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục + Chỉ tiêu (11) – Tỷ lệ phân bổ: Nhập dạng xx,xx, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% + Chỉ tiêu (12)- Số thuế phân bổ = [5] * [9] + Chỉ tiêu (13): Tổng số thuế phân bổ, kiểm tra = chỉ tiêu [06]. Từ khóa: Cách lập phụ lục 01-1/TNDN, hướng dẫn lập phụ lục 01-1/TNDN Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ cách lập phụ lục 01-1/TNDN - Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc Mời các bạn xem thêm:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo