Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 3 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ hướng dẫn cách lập nhập phụ lục 01-1/TNDN: Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc mới nhất hiện nay.

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
Cách lập phụ lục 01-1/TNDN theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu cần nhập + Chỉ tiêu [06]: Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai: Lấy từ chỉ tiêu [36] trên tờ khai, không cho sửa + STT: Ứng dụng hỗ trợ tự động tăng + Chỉ tiêu (8) – Tên doanh nghiệp: Nhập kiểu text tối đa 100 ký tự + Chỉ tiêu (9) – Mã số thuế: Nhập text 14 ký tự, kiểm tra cấu trúc MST + Chỉ tiêu (10) – Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: chọn trong danh mục + Chỉ tiêu (11) – Tỷ lệ phân bổ: Nhập dạng xx,xx, kiểm tra tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100% + Chỉ tiêu (12)- Số thuế phân bổ = [5] * [9] + Chỉ tiêu (13): Tổng số thuế phân bổ, kiểm tra = chỉ tiêu [06]. Từ khóa: Cách lập phụ lục 01-1/TNDN, hướng dẫn lập phụ lục 01-1/TNDN Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ cách lập phụ lục 01-1/TNDN - Tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của các Doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc Mời các bạn xem thêm:
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập mẫu 01A/TNDN theo phần mềm HTKK

Bài viết tiếp theo

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK

Cách lập phụ lục 02-1/TĐ-TNDN theo phần mềm HTKK
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo