Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 02/08/2015 5 phút đọc
Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT - Tờ khai thuế GTGT trực tiếp

Cách gọi:– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)” khi đó màn hình kê khai sẽ hiển thị ra như sau:Untitled200 + Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng hoặc quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế mà muốn kê khai nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn tháng hoặc quý hiện tại. Đối với tờ khai quý, hệ thống cho phép nhập từ quý 3/2013 trở đi và không cho phép nhập tháng quý trùng nhau + Chọn loại tờ khai (tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung) theo tháng hoặc quý, và chọn các phụ lục cần kê khai sau đó nhấn nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai GTGT trực tiếp mẫu 03/GTGT.

A. Trường hợp khai tờ khai lần đầu

– Trên form “Chọn kỳ tính thuế” chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai lần đầu, sau đó nhấn nút “Đồng ý”, màn hình kê khai hiển thị ra như sau:
Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất
– Các chỉ tiêu NNT tự nhập: + Chỉ tiêu [22], [23], [24], [25], [27]: NSD tự nhập, kiểu số, không âm – Các chỉ tiêu tự tính + Chỉ tiêu [21]: hỗ trợ lấy giá trị âm từ chỉ tiêu [26] của kỳ trước sang, cho phép sửa, không âm, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng: “Chỉ tiêu [21] khác với chỉ tiêu [26] kỳ trước chuyển sang” . Nếu kỳ tính thuế tháng/quý 1 thì mặc định [21] = 0, không cho phép sửa và không hiển thị câu thông báo. + Chỉ tiêu [26]= [22] – [23] – [21] – [24] + [25]

B. Trường hợp khai tờ khai bổ sung

– Nếu chọn trạng thái tờ khai là “Tờ khai bổ sung” thì trên form “Chọn kỳ tính thuế” Ứng dụng cho phép NNT chọn thêm lần bổ sung và ngày lập tờ khai bổ sung.Untitled202– Nhấn nút Đồng ý màn hình kê khai sẽ hiển thị, khi đó trên form nhập dữ liệu sẽ bao gồm 2 sheet “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” như sau:Untitled203– Các chỉ tiêu được đưa lên KHBS gồm: [27] cách lấy dữ liệu tương tự như tờ 01/GTGT. Từ khóa: Hướng dẫn lập mẫu số 03/GTGT, hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp, Thông tư 119/2014/TT-BTC Đại lý thuế Công Minh vừa chia sẻ hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất hiện nay. Mời các bạn xem thêm:
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Bài viết tiếp theo

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách lập phụ lục 04-1/gtgt theo phần mềm HTKK
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo