Các khoản chi ủng hộ địa phương có được tính vào chi phí được trừ không

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/02/2015 5 phút đọc
Trong năm các doanh nghiệp thường có những khoản chi ủng hộ địa phương như làm đường, ủng hộ người nghèo những khoản chi này do xã, phường phát động, có công văn của những ban ngành địa phương gửi tới. Khoản chi ủng hộ địa phương có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ thì khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ không?

1. Theo quy định của thuế.

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1, Khoản 2, Điểm 2.33 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…..

2.33.Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 Khoản 2 Điều này).

Căn cứ theo quy định trên khoản chi ủng hộ địa phương có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật nhưng lại nằm trong các khoản chi bị khống chế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó các khoản chi ủng hộ địa phương không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Hạch toán kế toán

Căn cứ chuẩn mực kế toán số 01 chuẩn mực chung tại đoạn 12 quy định như sau:

Đầy đủ

12. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.”

Căn cứ theo quy định trên thì mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kỳ kế toán thì doanh nghiệp đều phải ghi chép đầy đủ. Đây là một khoản chi thực tế của doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải theo dõi và hạch toán đầy đủ

Căn cứ vào chứng từ kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 642

Có TK 111

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Chi phí sửa chữa văn phòng, nhà xưởng đi thuê

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo