1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 28/05/2015 1 phút đọc

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1917/TCT-CS ngày 20/5/2015 của v/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang

(Địa chỉ: Số 153, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn 01CV-MG-2015 ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang về điều kiện khấu trừ GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tải nội dung công vănTại đây
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước 1919/TCT-CS - sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

1919/TCT-CS - sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

Bài viết tiếp theo

1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo