Phân biệt giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý?

haivtca Tác giả haivtca 23/05/2015 6 phút đọc

Nói đến việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì ai cũng biết, nhưng việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng (không nhầm lẫn giữa HỦY - XÓA BỎ) thì không phải ai cũng hiểu rõ được điều này. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về việc phân biệt giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 20 ; khoản 2, Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập.

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

“Điều 29. Hủy hóa đơn

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.”

phan biet xoa bo va huy hoa don copy

Căn cứ quy định trên tóm lại:

- Hóa đơn được ghi vào cột “ xóa bỏ” là những hóa đơn thuộc các trường hợp dưới đây:

+ Hóa đơn phát hiện sai ( chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đó lại.

+ Hóa đơn được phát hiện lập sai ( đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thì lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó.

- Hóa đơn được ghi vào cột “ hủy” là những hóa đơn thuộc các trường hợp dưới đây:

+ Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

+ Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn.

+ Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

===>>>> Mời các bạn xem tiết bài viết: Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn, Xử lý hóa đơn viết sai mới nhất

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 4 T05/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 4 T05/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo