Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn
Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại .................................

Chúng tôi gồm :

1.Ông (bà):.............................Chức vụ: ............................Đơn vị:............................... 2. Ông (bà):............................Chức vụ: ............................Đơn vị:...............................

Với sự chứng kiến (nếu có) của :

1.Ông (bà):........................ .....Nghề nghiệp/chức vụ .................. ...............................

Địa chỉ thường trú (tạm trú) : ...................... .................................. .........................

Giấy chứng minh nhân dân số:...................... Ngày cấp: .....................Nơi cấp:........

2. Ông (bà):.............................Nghề nghiệp/chức vụ: ...............................................

Địa chỉ thường trú (tạm trú): ........ ........... .................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: ....... ..............Ngày cấp: ....... ............Nơi cấp:.......

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn đối với:

Ông (bà)/tổ chức : .....................................................................................................

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ..............................................................................

Mã số thuế (nếu có):..................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD:....... ...................

Cấp ngày.................................. tại ........ ...................................................................

Đã có các hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn như sau : ................................

Các hành vi trên đã vi phạm vào Khoản ....... Điều.......... Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:................................................................

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại :

Họ tên:........................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD..............................

Cấp ngày..............................................tại ........ .........................................................

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:.......

Ý kiến trình bày của người làm chứng (nếu có):..........................................................

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có): .....................................................................................................................................

Chúng tôi đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm ......................................................................................................................................

Tang vật, phương tiện, giấy tờ tạm giữ (nếu có) gồm có : .........................................

Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại ........ lúc ........giờ........ngày ........tháng ........năm.......... để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm .................

Biên bản được lập thành ........ bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và .......................................................

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) : ......................................................................................................................................

Biên bản này gồm ........trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Các bạn có thể tải về Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa: Mẫu số 01, Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo