Thử việc và những điều cần lưu ý về thời gian, mức lương thử việc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc
Để đảm bảo tốt quá trình làm việc của người lao động thì doanh nghiệp thường có những khoảng thời gian để thử việc đối với mỗi người lao động mới. Vậy người sử dụng lao động sẽ được thử việc trong bao lâu. Mức lương trong thời gian thử việc được quy định như thế nào?

Căn cứ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 26 quy định về thử việc như sau:

“1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Căn cứ theo quy định trên thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Tuy nhiên đối với những người làm việc theo hợp đồng mùa vụ thì không phải thử việc.

Cũng tại Điều 27, Bộ Luật Lao Động quy định về thời gian thử việc như sau:

“Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Căn cứ theo quy định trên:

- Người sử dụng lao động chỉ được thử việc 01 lần đối với mỗi một công việc.

- Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Thời gian thử việc không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

- Thời gian thử việc không quá 6 ngày đối với công việc khác.

Cũng theo quy định tại Điều 28, Bộ Luật Lao Động quy định về tiền lương trong thời gian thử việc như sau:

- Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Việc doanh nghiệp thực hiện thử việc với người lao động không theo quy định của Bộ Luật Lao Động về thời gian thử việc, tiền lương trong quá trình thử việc thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Căn cứ Nghị Định số 95/2013/NĐ-CP tại Điều 6 quy định về xử lý vi phạm quy định về thử việc như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động yêu cầu thviệc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần;

b) Thử việc quá thời gian quy định;

c) Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả đủ 100% tiền lương cho người lao động trong thời gian thử việc đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hồ sơ chứng từ đối với hợp đồng giao khoán công việc

Hồ sơ chứng từ đối với hợp đồng giao khoán công việc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo