Khi xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thì phần mã hàng ghi như thế nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 2 phút đọc
Hỏi: Khi xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thì phần mã hàng ghi như thế nào? Trả lời: Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định : "c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo. Trường hợp người bán quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã hàng hóa và tên hàng hóa. Các loại hàng hóa cần phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi trên hóa đơn các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa mà khi đăng ký pháp luật có yêu cầu. Ví dụ: số khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ… Các loại hàng hóa, dịch vụ đặc thù như điện, nước, điện thoại, xăng dầu, bảo hiểm…được bán theo kỳ nhất định thì trên hóa đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hóa, dịch vụ." Vậy tiêu thức tên hàng hóa được hướng dẫn như trên.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thử việc và những điều cần lưu ý về thời gian, mức lương thử việc

Thử việc và những điều cần lưu ý về thời gian, mức lương thử việc

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo