Xuất hóa đơn dịch vụ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 4 phút đọc
Hỏi:

Bên em nhận sửa chữa máy của bên A và thuê bên B để sửa chữa máy đó. Bên em đã xuất hóa đơn cho bên A tháng 7 nhưng sau hai tháng mới nhận được hóa đơn mua vào xuất trả của B. Vậy trong trường hợp này.

Trong trường hợp này việc xuất HĐ của bên em là đúng hay sai và có bị phạt không?

Trả lời:

Theo Thông tư 219/2014/TT-BTC tại điểu 8,khoản 2 quy định về thời điểm xác định doanh thu đối với dịch vụ là :
  1. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điều 16, khoản 2, điểm a quy định: Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trướchoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Theo những quy định trên thì có 2 trường hợp xẩy ra đối với hóa đơn dịch vụ: - Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ có thể là trước thời điểm dịch vụ được thực hiện và hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa trả tiền trước - Ngày xuất hóa đơn của dịch vụ là ngày dịch vụ hoàn thành, nếu bên thuê sửa chữa không ứng trước tiền Nếu công ty bạn, nhận được hợp đồng sửa chữa, cùng với tiền ứng trước. Sau đó đi thuê lại bên sửa chữa, nhưng không ứng tiền trước cho họ. Sau 2 tháng, dịch vụ sửa chữa đó mới hoàn thành, thì việc bên sửa chữa xuất hóa đơn đầu vào cho bên bạn sau khi bạn đã xuất đầu ra 2 tháng là đúng Để tránh tình trạng khi cơ quan kiểm tra có những kết luận sai, bạn nên ghi rõ thời gian thực hiện dịch vụ này trong hợp đồng sửa chữa .
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào?

Công ty đã nộp Báo cáo thuế qua mạng còn Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ nộp như thế nào?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo