Hóa đơn sử dụng internet

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 1 phút đọc
Hỏi: Công ty tôi có 1 cái hóa đơn sử dụng internet nhưng trong hóa đơn chỉ ghi mỗi tên anh giám đốc và địa chỉ công ty mà không ghi tên công ty. Vậy hóa đơn đó có hợp lý không? Trả lời: Vì tên người mua trên hóa đơn ghi tên giám đốc không phải tên công ty thì người mua ở đây không phải của công ty, không thể hiện khoản chi của công ty, hóa đơn không hợp lệ.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xuất hóa đơn dịch vụ

Xuất hóa đơn dịch vụ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo