Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92 năm 2015 của Bộ tài chính về thuế thu nhập cá nhân mới nhất áp dụng năm tài chính năm 2015

Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92 ?

Không phải chì có riêng bạn, mà rất nhiều các bạn khác cũng vậy, các bạn đang nghĩ là, chỉ cần đăng ký mã số thuế TNCN và làm bản cam kết 02 cho những người lao động có hợp đồng lao động dưới 03 tháng trước khi quyết toán thuế TNCN là được. Nhưng, luật thuế tncn có quy định như thế nào?

Điểm b Khoản 2 điều 8 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92
Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

“Điều 8: Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lưong, tiền công là thời điềm tồ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. “

==> Theo đó, khi (loanh nghiệp trả luong cho người lao động, đó là thời điềm xác định thu nhập chịu thuế, và tính số thuế TNCN phải nộp cùa ngirời lao động, và nộp vào ngân sách nhà nước.

  • Nếu người lao động muốn làm bản cam kết đề không bị khấu trừ 10% thì người lao động phải có MST TNCN ngay tại thời điềm trả thu nhập (trả lương).
  • Thông thường, các doanh nghiệp trả lương tháng trước vào những ngày đầu của tháng sau. Ví dụ, doanh nghiệp bạn ký hợp đồng lao động thời vụ với người lao động vào làm việc tại công ty từ tháng 5 đến hết tháng 7.

Và theo quy định trả lương của công ty, lương tháng này sẽ được trả vào ngày mùng 5 tháng sau. Vậy thi chậm nhất vào ngày mồng 5 tháng 6 (ngày doanh nghiệp trả lương cho người lao động), người lao động đó phải có Mã số thuế thu nhập cá nhân để có thể ký vào bản cam kết, để tạm thời doanh nghiệp chưa khấu trừ thuế TNCN, chứ không phái là chờ đến khi quyết toán thuế TNCN mới đăng ký MST TNCN và ký vào bản cam kết 02 nhé.

Tag: Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất

Đất thuê của nhà nước có được miễn giảm tiền thuê đất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo