Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất năm 2015 áp dụng cho kỳ làm báo cáo tài chính năm 2015

Đề trả lời cho câu hói Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92, các bạn đã biết dược khi nào thỉ Người lao động sẽ làm bản cam kết. Vậy thì, điều kiện để được làm bản cam kết là gỉ? Hay là ai cũng được làm bản cam kết 02? Điểm i khoản 1 điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:
Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất
Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất
“i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác Cá nhân làm cam kết mẫu 02 theo hướng dẫn tại điểm này phái đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điềm làm cam kết mẫu 02.”

==> Theo đó, chỉ những cá nhân có MST mới được làm bản cam kết (Áp dụng từ ngày 01/10/2013 khi thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực, trước đó không cần phải có MST vần được làm bản cam kết)

=> Khi công ty các bạn có nhân viên mới, việc đầu tiên là các bạn đăng ký MST TNCN cho nhân viên mới, đề đám bảo quyền lợi cho cá nhân đó. Quy trình đăng ký MST TNCN.

Tag: Điều kiện làm cam kết 02 theo Thông tư 92 mới nhất

Mời các ban xem tiếp:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Theo Thông tư 92

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo