Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê có phải lập HĐ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/09/2015 3 phút đọc

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc sau khi cho thuê một thời gian và chuyển giao quyền sở hữu tài sản đó cho người thuê thì có phải lập hóa đơn không?. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn đề này như sau:

Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê

Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê có phải lập HĐ

Theo Công văn 4214/TCT-CS của tổng cục thuế Ngày 12 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về vấn về vướng mắc Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê có phải lập HĐ được quy định như sau:

Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngàỵ 09/04/2007

“Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGTtheo hướng dẫn tại Mục I, Phần B là thời điểm cơ sở kinh doanh đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ (đối với trường hợp xây dựng, lắp đặt là thời điếm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành), không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa như sau:

“1. Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiên hay chưa thu được tiền.”

Theo đó, Chuyển giao quyền sở hữu khi hết hạn cho thuê đối với các tài sản được xem như là một việc mà doanh nghiệp đã thực hiện bán tài sản cho ngươi mua. Khi đó, doanh nghiệp người cho thuê bắt buộc phải lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa, tài sản mà doanh nghiệp đã chuyển giao.

Công văn 4214/TCT-CS

Toàn bộ nội dung Công văn 4214/TCT-CS
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4008/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4008/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo