Công văn 4008/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4008/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Công văn 4008/TCT-CS

Nội dung Công văn 4008/TCT-CS

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1064/CT-KT2 ngày 02/7/2015 và công văn số 1109/CT-KT2 ngày 10/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu của Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không được phía nước ngoài thanh toán.

về vấn đề vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế đã lấy ý kiến các Vụ của Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Vụ Pháp chế). Căn cứ ý kiến tham gia của các Vụ, để có cơ sở giải quyết vướng mắc của Cục Thuế, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nghệ An làm rõ một số nội dung sau:

1. Cơ quan Cục Công Thương thành phố Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc xác nhận Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc (Trung Quốc ) “đã giải thể, phá sản, không hoạt động”, cần xác định rõ Công ty Xi Lai Phúc không hoạt động nữa theo hình thức giải thể hay phá sản để xác định Công ty thật sự mất khả năng thanh toán hay không.

2. Công ty CP đầu tư hơp tác kinh tế Việt Lào xuất khẩu cho Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc vào năm 2012 và năm 2014 Cục Công Thương thành phố Bằng Tường mới có văn bản xác nhận tinh trạng giải thể, phá sản, không hoạt động nhưng không rõ thời điểm giải thể, phá sản, không hoạt động và tình trạng công nợ của Công ty HHTM XNK Xi Lai Phúc có bao gồm khoản nợ đối với Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào không.

Tải Công văn 4008/TCT-CS

Tải Công văn 4008/TCT-CS Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 4007/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4007/TCT-CS của tổng cục thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo