Sử dụng dịch vụ Đại lý thuế tại Đại lý thuế Công Minh

haivtca Tác giả haivtca 12/04/2015 6 phút đọc

Có nên sử dụng dịch vụ đại lý thuế hay không? Những câu hỏi khi thuyết phục hay trao đổi về các dịch vụ của Đại lý thuế Công Minh? Và Sử dụng dịch vụ Đại lý thuế tại Đại lý thuế Công Minh như thế nào?

Luật quản lý thuế 78/2006/QH11 Được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006. Và tư đó cụm tư Đại lý thuế ra đời nhưng từ khi Thông tư 28/2008/TT-BTC ra đời thì mới có doanh nghiệp đại lý thuế ra đời tại Việt Nam. Thật sự lấy làm tiếc khi nhìn thấy ở các nước trong khu vực như Tại Nhật Bản, đại lý thuế xuất hiện từ những năm 1942, và cho tới nay thì đã có đến 90% doanh nghiệp tại Nhật Bản sử dụng tại đại lý thuế. Còn ở Hàn Quốc, con số này là 94%. Có thể thấy, đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đại lý thuế không còn là 1 điều xa nhưng tại Việt Nam thì đây còn là một khái niệm tương đối mới.

Vậy có nên sử dụng dịch vụ đại lý thuế hay không? Chắc trong chúng ta nhìn thấy những lợi ích của đại lý thuế đã mang lại cũng như những dẫn chứng của các nước phát triển hơn Việt Nam hàng trăm năm. Những trách nhiệm của Đại lý thuế như thế nào?

Trách nhiệm của Đại lý thuế? Tại Thông tư 117/2012/TT-BTC có chi tiết trách nhiệm của Đại lý thuế, nhưng tóm tắt một số trách nhiệm của Đại lý thuế là:

+ Đại lý thuế đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và có tên trong danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế.

+ Đại lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được uỷ quyền, thời hạn được uỷ quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thoả thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của pháp luật.

+ Khai, ký tên, đóng dấu trên tờ khai thuế, hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác của việc khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

Đại lý thuế Công Minh có những dịch vụ gì? Có đầy đủ các trách nhiệm đó theo TT117/2012/TT-BTC hay không?

Các dịch vụ tại Đại lý thuế Công Minh bao gồm:

Để tìm hiểu thêm về Đại lý thuế Công Minh xem chi tiết tai đây

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

Chi phí lãi vay ngân hàng để góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo