Home » Tin tức » Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản (HTKK 3.3.4) của TCT

Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản (HTKK 3.3.4) của TCT

Tổng cục thuế ngày 11 tháng 09 năm 2015 của ra mắt Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản (HTKK 3.3.4) của Tổng cục thuế theo đó Tổng cục thuế đã nâng cấp để phục vụ khoản thu tiền sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt một số điểm mới như sau:

Phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.4 có sửa đổi chi tiết như sau:

phan-mem-htkk-moi-nhat-phien-ban-htkk-3-3-4-cua-tong-cuc-thue

  • Phần mềm HTKK mới nhất phiêm bản HTKK 3.3.4 bổ xung, cập nhật thêm danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, tờ khai 02/PHLP, trong đó có chi tiết bổ xung thêm muc 3853 – Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.
  • Thời điểm áp dụng: Bắt đầu từ ngày 08/09/2015 khi khai phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLP người nộp thuế sử dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản từ HTKK 3.3.3 trở về trước;

Link download phần mềm HTKK mới nhất phiên bản HTKK 3.3.4 link download nhanh: Link 1, Link 2,  Link mediafire

Mời các bạn xem tiếp: Phần mềm Itaxviewer 1.0.9 mới nhất – Ứng dụng đọc tờ khai thuế xml, Hướng dẫn lập tờ khai 01/PHLP phí, lệ phí bằng HTKK mới nhất, Hướng dẫn lập tờ khai 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Từ khóa: HTKK 3.3.4 mới nhất, HTKK 3.3.4 tổng cục thuế, HTKK 3.3.4 download, HTKK mới nhất 3.3.4, Tải HTKK phiên bản 3.3.4

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …