Home » Tin tức » Hướng dẫn lập tờ khai 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Hướng dẫn lập tờ khai 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí

Ngày 11/09/2015 Tổng  cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất (Phiên bản HTKK 3.3.4) trong đó có nâng cấp tờ khai 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí. Áp dụng từ ngày 08/09/2015 Người nộp thuế sử dung HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đó (Từ HTKK 3.3.3 trở lại) để lập mẫu này. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập tờ khai 02/PHLP Tờ khai quyết toán phí, lệ phí trên HTKK mới nhất HTKK 3.3.4 của Tổng cục thuế

 Bước 1: Đăng nhập vào Mã số thuế bạn cần lập tờ khai 02/PHLP tờ khai quyết toán phí, lệ phí như hình sau:

01.huong-dan-lap-to-khai-02phlp-to-khai-quyet-toan-phi-le-phi

Bước 2: Bạn chọn mục “Phí – Lệ Phí”  => Sau đó bạn chọn thời gian NămTừ tháng  và đến tháng.

Màn hình hiện lên như sau:

Cột (2) – Loại phí, lệ phí: Cho phép NSD chọn trong danh mục phí, lệ phí ==> Người nộp thuế chọn loại phí, lệ phí bạn cần

VD: Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Cột (3) phần mềm tự cập nhật;

Cột (4) – Số tiền phí, lệ phí thu được : Cho phép nhập dạng số không âm, mặc định là 0, tối đa 15 chữ số

VD: 10.000.000 đồng

Cột (5) – Tỷ lệ trích sử dụng theo chế độ (%); VD: 10%

Cột (6) – Phần mềm tự cập nhật;

Cột (7) – Số tiền phí, lệ phí phải nộp NSNN;

Cột (8) – Số tiền phí, lệ phí đã kê khai trong kỳ: Cho phép nhập dạng số không âm

Phần Đại lý thuế :

Phần này dành riêng cho các đơn vị sử dụng dịch vụ Đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề Đại lý thuế,

Họ tên: Nhân viên Đại lý thuế

Chứng chỉ nhành nghề số: 20150022xx (Xem chi tiết hình dưới)

02.huong-dan-lap-to-khai-02phlp-to-khai-quyet-toan-phi-le-phi

 

Mời các bạn xem và tại phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất của Tổng cục thuế

Chúc các bạn thành công! 

 

 

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …