Những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 4 T05/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/05/2015 14 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại những điều kế toán cần biết về thuế- Tuần 4 T05/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

HOT HOT HOT - Ký offline file Xml xem và download tại đây 1. Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ xung thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, . Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC so với TT 200/2014/TT-BTC.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

2. Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng Thông tư 200/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp thường ký hợp đồng để các bên thực hiện việc mua bán việc giao hàng hóa đúng quy cách, chất lượng, thời gian theo thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không thực hiện đúng thì sẽ bị phạt. Vậy khoản phạt này được hạch toán như thế nào theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 3 . Làm thế nào để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới? Thủ tục gì để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới? Làm thế nào để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới? Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 4 . Hướng dẫn sử dụng chức năng “ Nộp tờ khai vãng lai ”

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn sử dụng chức năng “ Nộp tờ khai vãng lai " qua mạng. Từ ngày 10/05/2015 TCT bổ xung chức năng này.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 5. Điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại

Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại. Thông tư 200/2014/TT-BTC đã bổ sung làm rõ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 6. Bộ chứng từ của một số khoản chi phí trong doanh nghiệp

Đến nay, có rất nhiều bạn kế toán lúng túng, chưa biết trong việc tập hợp chứng từ thanh toán của các khoản chi. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ những bộ chứng từ của một số khoản chi phí như sau:

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

7. Công văn 1875/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT

Ngày 18/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1875/TCT-CS về chính sách thuế GTGT trả lời công văn số 62207/CT-THNVDT ngày 09/12/2014 của Cục thuế Hà Nội

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây
8. Công văn 1850/TCT-CS ề việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Ngày 15/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1850/TCT-CS về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo Công văn 25/CT-TTr ngày 08/01/2015 của Cục thuế tỉnh Đăk Nông

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây
9. Công văn 1832/TCT-TNCN việc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cả nhân

Ngày 14/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1832/TCT-TNCN trả lời về việc giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cả nhân theo thư đề nghị của ông Huỳnh Ngọc Giao ở Quãng Ngãi

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 10. Công văn 1813/TCT-KK phạt nộp chậm tiền sử dụng đất

Ngày 13/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1813/TCT-QLN trả lời Cục thuế Hà Nội về việc phạt nộp chậm tiền sử dụng đất của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 11. Công văn 1810/TCT-QLN về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử

Ngày 12/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1810/TCT-KK trả lời Cục thuế tỉnh Bến Tre và Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc loại trừ tỷ lệ % doanh nghiệp khai thuế điện tử

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 12. Công văn 1825/TCT-CS Việc sử dụng biên lại tự in

Ngày 14/05/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn 1825/TCT-CS trả lời việc sử dụng biên lại tự in theo Công văn 1019/CT-HCQTTVAC ngày 27/04/2015 và công văn 608/CT-HCQTTVAC của Cục thuế tỉnh Ninh Bình

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 13. Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200/2014/tt-btc ngày 22/12/2014

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

14. Công văn 1772/TCT-CS – Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên Ngày 11/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1772/TCT-CS – Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên; Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 15. Công văn 1792/TCT-TTr – Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp Tổng cục thuế ban hành công văn số 1792/TCT-TTr ngày 12/05/2015 Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp, Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 16. Công văn 1795/TCT-CS – chính sách thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1795/TCT-CS ngày 12/05/2015 về việc chính sách thuế GTGT;

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 17. Bộ chứng từ của một số khoản chi phí trong doanh nghiệp

Đến nay, có rất nhiều bạn kế toán lúng túng, chưa biết trong việc tập hợp chứng từ thanh toán của các khoản chi. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ những bộ chứng từ của một số khoản chi phí.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 18. Quy định hạch toán tài sản cố định qua quá trình lắp đặt, chạy thử

Giá trị của tài sản cố định dựa trên nguyên giá và một số chi phí khác. Khi mua tài sản cố định thường trải qua quá trình lắp đặt, chạy thử. Vậy Quy định hạch toán tài sản cố định qua quá trình lắp đặt, chạy thử được tính như thế nào?

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây 19. Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về Điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại. Thông tư 200/2014/TT-BTC đã bổ sung làm rõ điều kiện ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực kế toán số 14. Đó là điều kiện ghi nhận doanh thu đối với hàng được trả lại. Đại lý thuế Công Minh xin chưa sẻ cùng các bạn nghiệp vụ này. Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây   ( Mọi thắc mắc, giải đáp, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ và để nhận được các bài viết, vui lòng truy cập website và làm theo hướng dẫn Tại đây)
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 1875/TCT-CS

Công văn 1875/TCT-CS

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo