Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Nội dung công khai báo cáo tài chính theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật kế toán 2015
Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật kế toán 2015

Nội dung công khai báo cáo tài chính

- Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

- Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

- Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

  • Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;
  • Kết quả hoạt động kinh doanh;
  • Trích lập và sử dụng các quỹ;
  • Thu nhập của người lao động;
  • Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Báo cáo tài chính nhà nước, báo cáo tài chính, làm báo cáo tài chính, báo cáo tài chính theo luật kế toán

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Báo cáo tài chính nhà nước theo luật kế toán năm 2015

Báo cáo tài chính nhà nước theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo