Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo luật kế toán 2015
Hình thức và thời hạn công khai BCTC theo luật kế toán 2015

Hình thức và thời hạn công khai BCTC

1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

  • Phát hành ấn phẩm;
  • Thông báo bằng văn bản;
  • Niêm yết;
  • Đăng tải trên trang thông tin điện tử;
  • Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính, hình thức và thời hạn, công khai báo cáo tài chính, quy định về công khai báo cáo tài chính

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật kế toán 2015

Nội dung công khai báo cáo tài chính theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo