Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 13/10/2015 7 phút đọc

Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ bài viết Những thủ tục về quyết toán tem rượu theo mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất
Thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

Những thủ tục về quyết toán tem rượu

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước khi ngừng sản xuất, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán tem trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân thông báo ngừng sản xuất hoặc ngày Quyết định giải thể, phá sản.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân sáp nhập: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn tại tổ chức, cá nhân sáp nhập sang tên, mã số thuế của tổ chức, cá nhân sau sáp nhập.
  • Trường hợp tổ chức, cá nhân chia tách: Cơ quan Thuế thực hiện chuyển số tem còn tồn khi chia tách cho tên, mã số thuế tổ chức, cá nhân sau chia tách theo đề nghị của tổ chức, cá nhân chia tách.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

Tổ chức, cá nhân còn phải nộp kèm theo Bảng kê chi tiết số tem tồn có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận của cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đối với trường hợp tổ chức, cá nhân sau sáp nhập hoặc sau chia tách được sử dụng số tem tồn (nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng).

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Báo cáo sử dụng tem rượu theo Mẫu số 06, Phụ lục 3 ban hành kèm theo số Thông tư 160/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
  • Thông tư số 160/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục về quyết toán tem rượu, Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất,

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Thủ tục về báo cáo tình hình sử dụng tem rượu

Bài viết tiếp theo

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo