Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

haivtca Tác giả haivtca 12/10/2015 11 phút đọc

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì việc đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm hoặc Mua tem rượu cần có những thủ tục hành chính gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm. Trong đó có một số nội dung chính:

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm
Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu dự kiến sử dụng trong năm

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước lập kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30 tháng 11 của năm liền trước năm kế hoạch.

Trường hợp trong năm kế hoạch có sự thay đổi về nhu cầu mua tem, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước đăng ký điều chỉnh số lượng tem cần mua thêm của năm kế hoạch theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC và gửi đến cơ quan Thuế trước ngày đề nghị mua tem ít nhất mười (10) ngày làm việc.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không đăng ký kế hoạch sử dụng tem rượu coi như không có nhu cầu mua tem.

Trường hợp kết thúc năm kế hoạch mà tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước không sử dụng hết số lượng tem đã mua thì số lượng tem còn lại được tiếp tục sử dụng cho năm tiếp theo.

 • Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước có nhu cầu mua tem rượu nộp hồ sơ đề nghị mua tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:

 • Trường hợp (1):

Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính: công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

 • Trường hợp (2): Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế.

Công chức thuế kiểm tra các thông tin trong hồ sơ, nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đề nghị mua tem rượu để bổ sung.

- Cách thức thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

 • Trường hợp (1), hồ sơ gồm:
  • Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.
  • Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC (đối với trường hợp đăng ký mua bổ sung).
 • Trường hợp (2), hồ sơ gồm:
  • Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC;
  • Bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu);
  • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp;
  • Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

 • Trường hợp (1): Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.
 • Trường hợp (2): Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Trường hợp (1): Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.
 • Trường hợp (2): Số lượng tem được mua theo quy định.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Trường hợp (1):

 • Kế hoạch mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 04, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.
 • Kế hoạch mua bổ sung tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 05, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

+ Trường hợp (2): Đơn đề nghị mua tem rượu sản xuất tiêu thụ trong nước theo Mẫu số 01, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 • Trường hợp (1): Không có.
 • Trường hợp (2): Tổ chức, cá nhân có bản sao có chứng thực Giấy phép sản xuất rượu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (khi nhận tem lần đầu). Người trực tiếp đến mua tem xuất trình Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

 • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
 • Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục đăng ký mua tem rượu, Thủ tục đăng ký số lượng tem rượu,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo