Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 8 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí
Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hàng quý, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý, cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp cơ quan thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC thì cơ quan thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

+ Bước 2: Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
  • Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thu phí, lệ phí.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí, Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu tiền phí hoặc lệ phí, Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Thủ tục về báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo