Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

haivtca Tác giả haivtca 14/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất
Thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

Thủ tục về báo cáo mất tem rượu

- Trình tự các bước thực hiện:

+ Bước 1:

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước phát hiện mất tem phải lập Báo cáo về việc mất tem rượu và gửi đến cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện việc mất tem.

+ Bước 2: Cơ quan Thuế thực hiện tiếp nhận:

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế: công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.
  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan Thuế.

- Cách thức thực hiện:

  • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế.
  • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ gồm:

Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 160/2013/TT-BTC.

+ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu tiêu thụ trong nước.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

- Lệ phí (nếu có): không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Báo cáo mất tem rượu theo Mẫu số 03, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

- Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP
  • Thông tư số 160/2013/TT-BTC

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thủ tục về báo cáo mất tem rượu, Những thủ tục về báo cáo mất tem rượu mới nhất

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

Những thủ tục về quyết toán tem rượu mới nhất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo