Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST

haivtca Tác giả haivtca 14/10/2015 6 phút đọc

Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST. Mỗi cá nhân khi làm việc tại doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên có một số cá nhân chưa đăng ký mã số thuế thì sẽ quyết toán thuế như thế nào?

1. Ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.

quyet-toan-thue-tncn-doi-voi-nguoi-chua-co-mst

- Cá nhân không có mã số thuế không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay mà phải tự đi quyết toán thuế với cơ quan thuế. - Nếu cá nhân đó chỉ có một nguồn thu nhập trong năm tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp khai quyết toán thuế đối với cá nhân phát sinh thu nhập tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp không tích vào ô ủy quyền quyết toán thuế.

2. Các khoản giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.

a. Giảm trừ cho bản thân khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.

Cá nhân không có mã số thuế được giảm trừ cho bản thân với mức là 9 triệu đồng/ tháng giống như cá nhân có mã số thuế.

b. Giảm trừ cho người phụ thuộc khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.” Như vậy nếu cá nhân chưa có MST khi khai thuế hoặc quyết toán thuế TNCN sẽ không được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

3. Hoàn thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST.

Cá nhân sau khi khai thuế thu nhập cá nhân có số thuế nộp thừa thì có được hoàn thuế như những cá nhân có MST không? Nếu không thì số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đó được xử lý như thế nào? Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 28, Khoản 1 quy định về hoàn thuế như sau: “1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế. “ Căn cứ vào quy định trên thì những cá nhân không có mã số thuế thì không được xin hoàn thuế mà để bù trừ vào năm sau khi phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Kết luận: Quyết toán thuế TNCN đối với người chưa có MST có những điểm lưu ý sau: - Cá nhân phải tự đi quyết toán thuế mà không được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay. - Cá nhân không được đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. - Cá nhân không được hoàn thuế đối với số thuế TNCN nộp thừa mà chỉ được bù trừ vào năm sau khi có số thuế TNCN phát sinh.

Từ khóa: quyết toán thuế tncn đối với người không có mst, quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người chưa có mst

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Đối tượng và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng và cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo